بازدید کننده محترم : برای تکمیل فرآیند خرید بیمه نامه، لازم است مراحل شش گانه ذیل با دقت کامل انجام گیرد:
1- کپی پروانه ساختمان را بصورت واضح تهیه نمایید.
2- کپی پروانه ساختمان را اسکن نموده و در فرمت jpg و با ظرفیت 500kb (به ازای هر صفحه پروانه) تنظیم و در یکی از فایل های کامپیوتر خود ذخیره کنید.
3- اطلاعات شناسنامه ای و حرفه ای خودتان و یا هر یک از اشخاصی را که می خواهید بیمه نامه مسئولیت او را در این سامانه ثبت کنید مطابق مشخصات ذیل تهیه نمایید.
مشخصات بیمه گذار:
نام و نام خانوادگی بیمه گذار(مهندس، مجری و...) ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور ، کد ملی ، تلفاکس ، همراه ، ایمیل(اختیاری) ، مدرک و رشته تحصیلی(اختیاری) ، نوع مسئولیت در این ساختمان ، شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی(اجرا) ، عضو دفتر مهندسی(مجری) ، متراژ کارشده ، متراژ تحت مسئولیت بیمه گذار<

4- در قسمت ثبت اطلاعات ساختمان پس از درج اطلاعات ساختمان و ارسال فایل های اسکن شده، مجوز ورود به قسمت در خواست بیمه نامه را در یافت نمایید.
5- بیمه نامه و یا بیمه نامه های در خواستی خود را از بین بیمه نامه های معرفی شده به شرح زیر (ردیف 1 تا 15) انتخاب نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایید.

انواع بیمه نامه ها :
 1. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح (محاسبه) سازه (ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 2. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح معماری(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 3. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح مکانیک(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 4. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان طراح برق(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 5. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر سازه (ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 6. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر معماری (ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 7. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر برق(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 8. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر مکانیک(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 9. مسؤولیت مدنی و حرفه ای طراحی و محاسبه مهندسان نقشه بردار(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 10. مسؤولیت مدنی و حرفه ای طراحی و محاسبه مهندسان شهرساز (ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 11. مسؤولیت مدنی و حرفه ای طراحی و محاسبه مهندسان ترافیک(ویژه دوره ساخت و بهره برداری)
 12. مسؤولیت مدنی و حرفه ای مهندسان ناظر گاز رسانی (ویژه دوره بهره برداری)
 13. توجه: حق بیمه بیمه نامه های فوق الذکر برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در ساختمان هایی که تاریخ صدور پروانه آن ها بعد از اول بهمن ماه 1390 باشد تا 5.000 متر مربع تا اطلاع ثانوی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تامین شده است. مابه التفاوت حق بیمه ساختمان های بیش از 5.000 متر مربع می بایست توسط بیمه گذاران به حساب شرکت بیمه ایران واریز گردد.
 14. مسؤولیت مدنی و حرفه ای سازندگان مسکن و ساختمان در دوره احداث ساختمان
 15. مسؤولیت مدنی و حرفه ای سازندگان مسکن و ساختمان در دوره بهره برداری ساختمان
 16. مسؤولیت مدنی کار فرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث ویژه دوره ساخت
 17. توجه: بیمه نامه های مرتبط با ردیف های 13،14،15 با شرایط خاص و حق بیمه های تعدیل شده ارائه شده است. صدور این گروه از بیمه نامه ها منوط تائید شرایط بیمه نامه از سوی متقاضی و پرداخت حق بیمه های تعیین شده می باشد.

6- یک نسخه از اطلاعات ثبت شده را به ازای هر بیمه نامه در خواستی از قسمت پرینت اطلاعات تهیه کنید. کد انحصاری هر بیمه نامه به عنوان کد شناسه در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد. لازم است این کد نزد بیمه گذار محفوظ باشد.
توجه: پس از در یافت پرینت، اطلاعات ثبت شده در برگه را به دقت کنترل نموده و در صورت مشاهده هر گونه اشتباه در ثبت اطلاعات، بلافاصله با مشاور سازمان ( آقای براتعلی بابایی) تماس گرفته تا قبل از صدور بیمه نامه اطلاعات نادرست اصلاح گردد.اصلاح اطلاعات صرفاَ توسط مشاور سازمان در قسمت مدیریت سامانه امکان پذیر است.